4 تیر 1399

کتاب صوتی

ادبیات کهن

ادبیات کهن و فناوری؟ حقیقتش ما هم روز اولی که اینو شنیدیم جا خوردیم. البته ایده اونا شاید فناورانه نباشه اما ایده تجاری اونا تو نوع خودش جالب و دوست داشتنی و البته قابل احترامه.