27 خرداد 1399

سرامیک

آدینه

تیم آدینه از بچه­‌های مهندسی مواد تشکیل شده که می­خوان روی سرامیک­ و کاربرداش تو هنر بیشتر فعالیت کنند. اونا حتما راه­‌حل‌های جالبی رو برای صنعت کاشی و سرامیک کشور ارائه می­کنند.